BS|ENERGY — Bezpečnost práce (CS)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

You are not yet enrolled in this course.

Vítejte na elektronických stránkách KW společnosti BS|ENERGY.

Před vstupem na pracoviště je důležité, abyste se seznámili s možnými riziky a opatřeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti BS|ENERGY.
Elektronická instruktáž (film) vychází ze specifikací a požadavků společnosti týkajících se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí.
Tyto specifikace je třeba dodržovat a provádět.

Obsah

Tato elektronická instruktáž obsahuje film o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a krátký test, který vás připraví na bezpečnou práci na pracovištích KW společnosti BS|ENERGY.
Po úspěšném absolvování instruktáže obdržíte e-mailem certifikát a vedení dodavatele/řízení přístupu na staveništi bude informováno o vašem úspěšném absolvování testu.