BS|ENERGY — Bezpieczeństwo pracy (PL)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

You are not yet enrolled in this course.

Witamy na odprawie elektronicznej na stronach KW BS|ENERGY.

Przed wejściem na teren budowy ważne jest, aby zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami oraz środkami bezpieczeństwa i higieny pracy w BS | ENERGY.
Odprawa elektroniczna (film) jest oparta na specyfikacjach firmy i wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa pracy, zdrowia i ochrony środowiska.
Te specyfikacje muszą być przestrzegane i wdrażane.

Zawartość

Ta elektroniczna odprawa obejmuje film dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy oraz krótki test przygotowujący do bezpiecznej pracy w zakładach KW BS | ENERGY.
Po pomyślnym zakończeniu odprawy otrzymasz e-mailem zaświadczenie, a kierownictwo wykonawcy / kontrola dostępu na placu budowy zostanie poinformowane o zdanym teście.