BS|ENERGY arbetssäkerhet (SV)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

You are not yet enrolled in this course.

Välkommen till den elektroniska informationen till BS|ENERGY: s KW-webbplatser.

Innan du går in på platserna är det viktigt att du bekantar dig med de potentiella farorna och arbetsmiljöåtgärderna vid BS|ENERGY.
Den elektroniska informationen (film) baseras på företagets specifikationer och krav angående arbetsskydd, hälsa och miljöskydd.
Dessa specifikationer måste följas och implementeras.

Innehåll

Denna elektroniska genomgång innehåller en arbetsmiljöfilm och ett kort test för att förbereda dig för ditt säkra arbete på KW: s platser i BS|ENERGY.
När du har slutfört genomgången kommer du att få ett certifikat via e-post och entreprenörshantering / åtkomstkontroll på byggarbetsplatsen kommer att informeras om ditt godkända test.