Ενημέρωση για τις τοποθεσίες KW της BS|Energy (EL)

Παρακαλείστε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο πλήρως και προσεκτικά. Στη συνέχεια θα σας γίνουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Εάν περάσετε τη δοκιμασία, θα λάβετε το πιστοποιητικό σας και την άδεια πρόσβασης στο εργοτάξιο μέσω ταχυδρομείου.

When you have watched the video completely, you will get to the left by clicking the button Test BS|Energy or here to access the test.